صفحه اول تماس با ما RSS سرویس وبلاگ دهی صبا بلاگ
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
مدرسه ما
بدانیم تا بمانیم
بَحرانی دوشنبه 11 ارديبهشت 1391 17:38

فكر كنيد :
در اين متن به چند خاصيت فيزيكي گوگرد مشاهده شده است،‌با كشيدن خط زير هر خاصيت آن ها را مشخص كنيدگوگرد جامد شكننده زردرنگي است كه در دماي 119ºC ‌ذوب مي شود و در دماي 445ºC به جوش مي آيد. اين نافلز جريان برق را از خود عبور نمي دهد وارد آب حل نمي شود» .

فكر كنيد :
آيا مي توان تغيير فيزيكي را به تغيير در شيوه ي قرارگرفتن ذره هاي سازنده يك ماده در كنار هم نسبت دارد؟
چون در تغيير فيزيكي خود ذرات هيچ تغيري نمي كند، بلكه جنبش و سرعت آن ها نسبت به همديگر تغيير مي كند

فكر كنيد :
درهر مورد با بيان علت ،‌تغييرهاي شرح داده شده را در دو دسته ي فيزيكي و شيميايي قرار دهيد.

تغيير

نوع

دليل

ماست پس از مدتي ماندن در هواي گرم ترش مي شود
بر اثر مصرف بيش از اندازه ي قند دندان ها سياه مي شوند
كشيدن سمباده روي يك ظرف نقره اي تيره به آن جلا مي بخشد
گوشت سرخ بر اثر پخته شدن به رنگ قهوه اي در مي آيد
سطح تيرآهن پس از مدتي رنگ سرخ مايل به قهوه اي پيدا مي كند

شيميايي
شيميايي
فيزيكي
شيميايي
شيميايي

تغييرذرات
تغيير ذرات
تغييرنكردن ذرات
تغييرذرات
تغييرذرات و زنگ زدن

 

 

فكر كنيد :
1 – كداميك از واژه هاي زير براي بيان تغيير فيزيكي و كداميك براي معرفي تغيير شيميايي بكار مي روند.

خردكردن ، ساييدن ، ذوب شدن ، تبخير شدن ، آسياب كردن----> تغيير فيزيكي(Olooms.ir)
فاسد شدن ، زنگ زدن، سوزاندن ----> تغيير شيميايي  

 

  2- براي شمع سه خاصيت فيزيكي و يك خاصيت شيميايي مثال بزنيد.

خاصيت شيميايي :‌به آساني مي سوزد

خاصيت فيزيكي: جامد است – براثر گرما ذوب مي شود – رنگ آن معمولاً سفيد مايل به زرد است.  

 

  3- آيا مي توانيد تغيير شيميايي را به تغيير در ساختار ذره هاي سازنده ي ماده نسبت داد ؟ با توجه به شكل زير پا سخ خود را توضيح دهيد

 

بله،‌چون مولكول هاي سه اتمي گاز NO2 قهوه اي رنگ وقتي سرد مي شود به مولكول هاي شش اتمي N2O4 بي رنگ است تبديل مي شود پس چون ساختار مولكولي عوض شده تغيير شيميايي است.  

 

 

آزمايش كنيد ص 8

1-     خير تغيير فيزيكي است چون با گرم شدن آب ، اكسيژن محلول در آب به صورت حباب خارج مي شود وبه سطح آب مي آيد

2-     خير تغيير فيزيكي است چون باباز شدن درب نوشابه ، فشار از روي نوشابه برداشته شده وگاز محلول در نوشابه به صورت حباب خارج مي شود وبه سطح آن مي آيد

3-     بله تغيير شيميايي است .زيرا براثر واكنش بين قرص جوشان  وآب گازي توليد مي شود(ماده جديد) كه به صورت (Olooms.ir)حباب خارج مي شود.

4-     خير تغيير فيزيكي است چون با گرم شدن آب سرد، گازهاي محلول درآب سرد خارج شده وبه صورت حباب به سطح ليوان مي آيند.

5-     واكنش بين سركه وجوش شيرين يك واكنش شيميايي است زيرا حبابهاي آزاد شده نشاندهنده توليد ماده جديد(كربن دي اكسيد) است.

 

فكر كنيد :
معلوم كنيد كه در هر مورد تغيير توضيح داده شده فيزيكي يا شيميايي است؟ آيا با اطلاعات داده شده مي توان به اين پرسش پاسخ داد؟ چرا؟

1- يك مايع بي رنگ بر اثر گرم شدن به مرور ناپديد مي شود.
فيزيكي : چون تبخير شده است

2 – يك مايع سرد مي شود و جامدي در ظرف ته نشين مي شود.
فيزيكي :‌چون وقتي سرد مي شود مقداري از مواد محلول آن رسوب مي كند

3 – يك ماده ي جامد آبي رنگ در آب حل مي شود و آب را به رنگ آبي درمي آورد.
فيزيكي : چون ماده در آب حل شده است.(همچنين ممكن است شيميايي باشد واطلاعات كامل نيست.)

4- يك ماده جامد گرم مي شود وبوي تندي به مشام مي رسد.

فيزيكي (مثل بخارشدن قرص نفتالن –تصعيد)

 

 

فكركنيد ص 10

1-     هيدروژن+اكسيژن  ««««  آب

2-     زنگ آهن  «««««  اكسيژن+ آهن

 

طراحي كنيد ص12

اگر روي يك شمع روشن يك سرپوش (مثلا ليوان وارونه) قرار دهيد چند لحظه بعد شمع خاموش مي شود كه نشاندهنده نرسيدن اكسيژن به شمع است ووجود اكسيژن را براي سوختن ثابت ميكند...

 

فكركنيدص 12

نظريه لاوازيه را ثابت ميكند كه براي سوختن به اكسيژن نياز است.زنگ زدن نيز نوعي سوختن است!چون آهن با اكسيژن تركيب مي شود.پس براي زنگ زدن نيزاكسيژن مصرف ميشود...سيم ظرفشويي اكسيژن درون لوله را مصرف ميكند درنتيجه سطح آب (Olooms.ir) درلوله بالا مي آيد.

 

طراحي كنيد ص 13

بله...باقرار دادن يه ظرف فلزي سرد روي شعله مي توان قطرات آب را مشاهده كرد...

 

بحث كنيد ص 14

1-     بستن شير گاز= متوقف كردن سوخت

2-     بستن دروپنجره ها= جلوگيري از ورود اكسيژن به اتش

3-     پاشيدن اب سرد= جلوگيري از گرم شدن (سرد كردن)

 

فكر كنيد
گرماده يا گرماگير بودن هر يك از تغييرهاي فيزيكي و شيميايي زير را با آوردن دليل مشخص كنيد.
1 – تبخير آب = گرماگير : زيرا براي تبديل آب به بخار گرماي زيادي لازم است.
2 – پختن غذا= گرماگير :‌براي اينكه غذا پخته شود به انرژي گرمايي نياز دارد.
3 – سوختن نفت = گرماده : زيرا وقتي نفت شروع به سوختن مي كند مقداري زيادي گرما توليد مي شود.  

 

 

فكركنيد ص16

1-     درحالت زيرافتاب : هرچه ماده گرمتر شود،تغيير شيميايي زودترانجام مي شود.

2-     كاغذ خرد شده: هرچه ماده ريز تر باشد وسطح تماس ان بيشتر باشد سريعتر واكنش مي دهد

3-     پس از سه ساعت: هرچه غلظت ومقدار ماده(سوخت) بيشتر باشد(Olooms.ir) سريعتر واكنش مي دهد(اتش مي گيرد)

 

تفسيركنيد ص 19

شكل (پ).. زيرا باسوختن شمع،مقداري از فراورده هاي آن بصورت گاز آزاد ميشود.باجلوگيري از فرار آنها ميتوان ثابت كرد كه جرم واكنش دهنده وفراورده برابر است.

 

فكركنيد
با دقت به تصوير زير نگاه كنيد. واكنش دهنده ها و فرآورده هاي واكنش نشان داده شده را مشخص كنيد. اگر مولكول هاي موجود در دو طرف اين واكنش را روي كفه ي ترازو قرار دهيد، كدام سمت سنگين تر خواهد بود؟ چرا؟


هر دوكفه با هم برابر هستند . (Olooms.ir) چون طبق قانون پايستگي جرم در يك واكنش شيميايي جرم واكنش دهنده ها برابر جرم فرآورده ها مي باشد.  درباره : دروس دوم راهنمایی ,علوم ,
امتياز : نتيجه : 3 امتياز توسط 634 نفر مجموع امتياز : 1940

برچسب : ,
تعداد بازديد : 1825
امارگیر سایت